De Run 8227 - 5504EM Veldhoven - 040-253 33 73 -

KWALITEITSBORGING

Aannemingsbedrijf Lamers BV en kwaliteitsborger Plangarant doen ervaring
op experiment met private kwaliteitsborging met het project Landleven
in Eindhoven.

Doel: Leren werken volgens het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging.
Een leerproces voor alle partijen.

 

 

Ontwerp en techniek © 2011-2021 Montay Media