Kwaliteitsborging

Zekerheid, garantie & kwaliteit

Labels en private kwaliteitsborging

Aannemingsbedrijf Lamers Veldhoven is een erkend bouwbedrijf. We voldoen aan de gestelde eisen van de belangrijkste brancheverenigingen; BouwGarant en Bouwend Nederland. Dat geeft u als opdrachtgever zekerheid, garantie en een zorgeloos gevoel.

De zekerheid van BouwGarant

Bij de bouw of verbouwing van jouw woning komt er een hoop op je af. Kies voor de zekerheid van een ervaren vakman die zijn zaakjes op orde heeft. Iemand bij wie jouw woning in goede handen is. Aannemingsbedrijf Lamers Veldhoven is een BouwGarant-aannemer, dat is dus kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-, verbouw- of renovatieproject.

Meer over de zekerheden van BouwGarant

Bouwend Nederland

Aannemingsbedrijf Lamers Veldhoven is lid van Koninklijke Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven is met ongeveer 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen ze met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren.

Meer over Bouwend Nederland

Erkend leerbedrijf

Aannemingsbedrijf Lamers Veldhoven is als erkend leerbedrijf aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren die een opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk.
Zo nemen wij als aannemersbedrijf zelf de verantwoording op ons om er voor te zorgen dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

Meer over SBB

Private kwaliteitsborging

Aannemingsbedrijf Lamers BV en kwaliteitsborger Plangarant doen ervaring op experiment met private kwaliteitsborging met het project Landleven in Eindhoven. Het doel daarbij is het leren werken volgens het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging. Een leerproces voor alle partijen.

Meer over het project Landleven in Eindhoven